Yritys

FIREFIGHTER STREETWEAR

Suomalaisten palomiesten perustama vaatemerkki.

Firefighter Streetwear on ammattipalomiesten perustama vaatemerkki. Idea syntyi muutamia vuosia sitten erään suuren kaupungin hiljaisella sivuasemalla. Olimme kiinnittäneet jo pitkään huomiota siihen tosiasiaan, että Suomalaisesta markkinakentästä puuttui lähes kokonaan Firefighter-tuotteet. Perusteellisen markkinatutkimuksen jälkeen havaitsimme, että Suomesta (ja oikeastaan koko maailmasta) puuttuu kunnollinen Firefighter - Casual Brändi. Kuten hyvin tiedetään, jos palokunta tekee jotakin, niin se tehdään kunnolla tai ei tehdä ollenkaan. Sama juttu on Firefighter Streetwearin kanssa - Tätä on mietitty ja hiottu pitkään.
Kuka tahansa voi pitää Policen aurinkolaseja olematta kuitenkaan lainvalvoja. Joku voi käyttää Aviatorin kelloa olematta kuitenkaan lentäjä - Miksi sitten joku ei voisi pitää yllään hyvälaatuista ja näyttävää, esimerkiksi Firefighter Hosemaster pikeepaitaa? 
Tähän on ratkaisuna Firefighter Streetwear, jonka pääasiallinen tavoite ja tehtävä on tarjota asiakkailleen universumin reteintä streetwearia nopealla ja palomiesmäisen tehokkaalla asiakaspalvelulla. 
Laatu on meille sydämen asia, josta emme tingi. Kaikki tekstiilituotteemme ovat laadukkaista materiaaleista valmistettuja taideteoksia. Annammekin 14 päivän ehdottoman palautusoikeuden, mikäli et ole täysin tyytyväinen tilaamaasi tuotteeseen.

Firefighter (Company) Oy yrityksenä

Meillä on ollut alusta asti taustalla vahva "GoodWill"-ajatus. Meillä on tavoitteena kasvattaa Firefighter Oy:sta iso ja vakavarainen yritys, minkä jälkeen voimme toteuttaa pitkään suunnittelemiamme projekteja. Yksi näistä projekteista tulee olemaan ns. Kolmannen maailman paloveljien auttaminen. Monissa köyhissä maissa palomiehet taistelevat tulta vastaan turvallisuuden puolesta vailla minkäänlaista järkevää kalustoa. Tähän epäkohtaan Firefighter Oy tulee kantamaan oman kortensa kekoon esimerkiksi kalustohankitonjen muodossa.
Sovellamme kaikkeen toimintaamme hyvää herrasmiestapaa sekä pelastustoimen arvoja:
Firefighter Streetwear/Firefighter Oy on:

Ammatillinen

Olemme vaatebusineksen huippuosaajia. Ammatillisuus pitää sisällään tehtävissä tarvittavat hyvät tiedot ja taidot, täsmällisyyden ja ammattiylpeyden.

Lähtökohtana työllemme ja toiminnallemme on vaatesuunnittelun perustehtävä. Tarkastelemme, kehitämme ja arvioimme toimintaa perustehtävästä käsin kaikissa tilanteissa. Toimimme aina esimerkillisesti. 

Sitoudumme ammatilliseen kurinalaisuuteen, mikä on halua tehdä henkilökohtaisia myönnytyksiä yhteisesti oikeana pidetyn asian vuoksi.

Dynaaminen

Toimimme ennakoivasti ja aktiivisesti muuttuvissa tilanteissa.

Järjestämme palvelut ja toimintamme tehokkaasti ja taloudellisesti, ja käytämme resurssejamme tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Tuloksellisella toiminnalla haluamme saavuttaa asetetut päämäärät.

Ennakoiva

Ennakoimme jatkuvasti tulevia tilauksia ja tarpeita sekä varaudumme niihin huolella. Tätä varten analysoimme jatkuvasti toimintaympäristömme ja tulevaisuuttamme.

Toimintavalmiutemme kaikissa olosuhteissa perustuu hyvään ennakointiin. 

Uudistamme ja päivitämme jatkuvasti sekä osaamistamme että teknistä välineistöämme.
Arvioimme jatkuvasti toimintaamme ja tuloksiamme.

Inhimillinen

Arvostamme toisten ajatuksia, kuuntelemme yhtäläisesti eri mielipiteitä, kohtelemme toisia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti sekä ymmärrämme erilaisuutta niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. Ymmärrämme myös erilaisia kulttuureja ja kykenemme rinnakkaiseloon.

Toimimme kaikissa tilanteissa tasapuolisesti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. ”Kaveria ei jätetä.”

Otamme vastuun ympäristöstä ja historiallisesta kulttuuriperinnöstä sekä noudatamme kaikissa ratkaisuissa kestävän kehityksen periaatteita.

Luotettava

Firefighter Streetwearin ja sen sopimuskumppaneiden palvelut ovat luotettavia, laadukkaita ja koko alueen kattavia. Olemme avoimesti viestiviä ja toimintamme on läpinäkyvää.

Henkilöstön keskinäiset suhteet sekä suhteet yhteistyötahoihin ja asiakkaisiin perustuvat keskinäiseen luottamukseen.

Yhteistyöhakuinen

Työskentelytapamme on verkostomaista, avointa, aktiiviseen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin pyrkivää.

Otamme palvelujen ja toiminnan kehittämisessä aina huomioon asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet, tavoitteet ja osaamisen sekä heiltä saadun palautteen.

 

 

Yritysinfo:

Firefighter Oy

Eerikinkatu 42

00180 HELSINKI

Y-tunnus: 24225730 - ALV rekisteröity

 

Join our Mailing List